ETTE, Små vindturbiner, Vindkraft, Solenergi, Vindmøller, Mikro vannturbiner, PM Generatorer, PermanentMagnet
Generatorer, Klimaendringer, Klimatrusselen, Albedo, Global oppvarming, CO2 opptak, Klimaendring, Klimatrussel,
Skogreising, Boreal, Avsaltning, Irrigasjon, Vanning, Ørken, Barskog, Uttørket land, Avskoging, Katastrofe mildning,
Selvoppholdende, Subtropisk, Lauvskog, CO2 binding, Pumpekraftverk, Vannkraft, ETTE Elektro, Vegårshei

 ETTE   ( Shift to English text )

Miljøturbin Teknologiutvikling av Gunnar Ettestøl

( Environmental Turbine Technology development program by Gunnar Ettestøl )

KLIMATRUSSELENS MOTKREFTER : Effektive klimatiltak.

   HTML Presentasjon av Avsaltning av Sjøvann med Solenergi.

PDF Presentasjon av Systemer for Avsaltning med Solenergi.


  
Presentation, artikkel, Ingeniøravhandling og videoer av:
FLYTENDE OFFSHORE VINDKRAFT SYSTEM
   Artikler og tegninger for:  Tiltak mot klimatrusselen
Solfanger system med Sterling motor for avsaltning av sjøvann.SMÅ VINDTURBINER, "PERSONLIGE VINDTURBINER", vindmøller.

  Horisontal AksledeV indTurbiner ( HAWT ) 3 typer av små HAWT.
  Stigningskontrollert med Induksjons- eller PermanentMagnet-Generator.

 


  Vertical A kslede Vind T urbiner ( VAWT ) 2 typer of små VAWT.
  Selvstartende vertikal turbin med stigningskontroll og PM Generator..
MIKRO VANNTURBINER, mikrokraftverk, vannkraft.

  Små vannturbiner konstruert for små fallhøyder og lave budsjetter.
  Eksempler på tverrstrømsturbiner ( modifisert crossflow, høy virkningsgrad),
  og 2 varianter av flytende vertikalmonterte vannturbiner
er presentert her.
 OBS : Du kan her laste ned et regneark for mikrokraftverk.

De vertikalmonterte vannturbinene er designet for bruk i elver og tidevannsstrømmer.

Permanent M agnet G eneratorer

Axial PMG   Bruk av PermanentMagnet Generatorer ( PMG ) med lave turtall forenkler
  de mekaniske konstruksjonene av vind- og vannturbinanlegg.
  PM Generatorer med høy pålitelighet er under utvikling.
Fire typer av PMG.BAKGRUNN FOR PROSJEKTENE

    Norge har mange ubrukte energikilder i form av både vindenergi på
    privateide vindrike områder og i små vassdrag som fortsatt ikke er vernet.
   
Du kan lese om bakgrunnen for prosjektene her.

    Diverse www linker. Inkludert linker til design teori for vindturbiner,
    PM generatorer og små vannturbiner.

    Gunnar Ettestøl, Siviling., e-mail: epost_elektro[a]ette.no

    ETTE Elektro
    4985 Vegårshei
    Norge
    mobiltelefon: (+ 47) 90 11 74 72

...Laget.av..G.E.....22. Desember 1999 .....kopiert til .. www.ette.no...29. May 2000....oppdatert.. 31.. Mars. 2021...