PERMANENTMAGNET GENERATORER ( PMG )

( Til norsk hovedside )

For alle mine typer av vind- og vannkraftgeneratorer, er bruk av PermanentMagnet
Generatorer essensiell. Her forenkler bruken av Toroid Stator PermanentMangnet
Generatorer med Luftgap Viklinger produksjonsprosessen.

Fire typer PMG er aktuelle:

1) Single side Axial Flux type.

2) Double side Axial Flux type.

3) Single side Radial Flux type.

4) Double side Radial Flux type.


Gunnar Ettestøl, Siviling., e-mail: epost_elektro[at]ette.no

ETTE Elektro
4985 Vegårshei
Norge

mobiltelefon: (+ 47) 90 11 74 72

.................Oppdatert...av..G.E......22. Juli. 2017..............