SMÅ VINDTURBINER (Til norsk hovedside )

VertikalAkslede VindTurbiner ( VAWT )

En liten type av VAWT er presentert her.
Turbinen har en mekanisme for syklisk styring av rotorbladene og for
regulering av stigningen ( pitch ) på bladene i forhold til vindhastigheten.
Turbinen er selvstartende og har en horisontal vinge koplet til mekanismen
for syklisk styring av rotorbladene. Turbinen har fri horisontvandring ( fri YAW ).
En typisk liten 10 kW
VAWT enhet kan bruke en 20 pols PermanentMagnet
Generator med utveksling 5:1 fra hovedaksel til generator ( tannremsdrift ).

Her er et oversiktsbilde av en liten VAWT , se: VAWT10

Her er et bilde av en liten VAWT sett forfra : VAWT10F

Denne type vindturbin er ikke godt egnet i vinterklima med fare for
betydelig nedising.

Gunnar Ettestøl, Siviling., e-mail: epost[a]ette.no

ETTE Elektro
4985 Vegårshei
Norge

mobiltelefon: (+ 47) 90 11 74 72

.................Oppdatert...av..G.E......22. Juli. 2002..............