SMÅ VINDTURBINER ( Home )

Vertical Axis Wind Turbines ( VAWT )

En type av liten VAWT, liten vertikal vindmølle, blir presentert her.
Turbinen har en mekanisme for syklisk kontroll av de vertikale bladene.
Vind hastighet og retning registreres med ekstern måling og data blir overført
til Pitch (propell stigning) og Yaw (retningskontroll) mekanismer i turbin navet

Permanent Magnet Generator er koplet til den nedre delen av ytre hovedaksel.

Her ser du 250 kW VAWT fra siden med direkte drift av PMG.


For en liten VAWT sett ovenfra se: VAWT 50kW

En 250kW VAWT sett ovenfra se: VAWT 250kW

Her ser du en 250 kW VAWT sett fra siden: VAWT 250kW

Den andre typen av liten VAWT, vertikal vindmølle, er presentert her.
Turbinen er selvstartende og har PITCH og YAW mekanisme for stigningskontroll
og retningskontroll. En typisk 10 kW
liten VAWT enhet kan bruke en Permanent
Magnet Generator koplet på hovedakselen.

Du kan se turbinen ovenfra liten VAWT VAWT10

Du kan se turbinen fra siden liten VAWT : VAWT10F

Siviling. Gunnar Ettestøl, e-mail: epost_elektro[at]ette.no

ETTE Elektro
4985 Vegårshei
Norway

mobile phone: + 47 90 11 74 72

.................Updated..by..G.E.....April. 1. 2021..............