Klimatrusselen, Klimaendring, Global oppvarming, CO2 opptak, CO2 fangst, Solenergi, Avsaltning, Pumpekraftverk,
Vanning, Skogreising, Småskala energiproduksjon, Lokal energiproduksjon, Bioenergi, Mini fjernvarmeanlegg, Flisfyring,
System for Konsentrasjon av Solenergi, Solfanger, Mikrokraftverk, ETTE, Gunnar Ettestøl, Vegårshei

Nye utviklinsgsprosjekter vil bli presentert her ! (Change to English Text)

Last ned presentasjoner og dokumenter om offshore vindkraft rigger!

Presentasjon om Offshore kraftanlegg: Flytende_kraftanlegg.ppt

Artikkel i Fædrelandsvennen: FVN-s-17-Offshore-vind.pdf

Bachelor studentoppgave fra Høgskolen i Gjøvik 2009:
HiG_Studentoppgave_2009_4_6kW_vind_og_bolgerigg

Bilder av modell-riggen, i Vegår og Arendal havn 2011
Klikk på bildene for å se STORT bilde!

Last ned videoer av riggen i Vegår ( MOV format ):

Komprimert video av rigg i operasjon på Vegår, test 1

Komprimert video av rigg i operasjon på Vegår, test 2

Til hovedside ETTE (hovedside:)